Retrospektiivi: Pikatreffit

Tämä retrospektiivi on loistava jos tiimissä on hiljaisempia henkilöitä, joita on vaikea saada aktivoitua osaksi keskusteluita. Pikatreffit saa luontevasti kaikki keskustelemaan keskenään ja hakemaan ratkaisuja.

2016-11-02-10-21-12

Alustus

  1. Pyydä tiimiläisiä kirjoittamaan lapuille hiljaisuudessa 3 minuutissa niin paljon keskusteluaiheita kuin tulee mieleen.
  2. Pyydä jokaista valitsemaan yksi aihe joka on heidän omasta mielestään tärkein johon hakea ratkaisua.
  3. Anna kaikille 5 minuuttia aikaa kirjoittaa indeksikortin toiselle puolelle viisi sanaa tai lausetta ongelmasta johon he hakevat ratkaisua.
  4. Anna toiset 5 minuuttia aikaa ja pyydä piirtämään kortin toiselle puolelle kuva tai vertauskuva joka parhaiten kuvaa ongelmaa. Kuvaa ei näytetä muille vaan se on vain itseä varten.

Pikatreffit

  1. Aloita pikatreffit siten, että kehässä jokaisen vastapuolella oleva henkilö on tämän pari.
  2. Jokaiselle kierrokselle 5 minuuttia aikaa toinen selittää ensin oman ongelmansa ja sen jälkeen keskustella ratkaisusta. Pyydä ongelman esittäjää kirjaamaan muistiinpanoja mahdollisista ratkaisuista.
  3. Kierrätä pareja niin, että kaikki puhuvat kaikkien kanssa ja jokainen saa selittää oman ongelmansa kaikille.

Jos osallistujia on pariton määrä voit antaa parittoman seurata muiden keskustelua kuitenkaan kommentoimatta. Vaihtoehtoisesti pariton voi osallistua kolmantena pyöränä yhteen pareista. Tällöin kyseessä on swinger pikatreffit. Näistä vaihtoehdoista hiljainen seuraaja toimii paremmin koska kolmen hengen keskustelusta meinaa loppua aika.

Purkaminen

  1. Anna kaikille vielä 3 minuuttia aikaa valmistella oma ratkaisuehdotus pohjautuen käytyihin keskusteluihin
  2. Pyydä jokaista vuorollaan tulemaan eteen ja esittelemään mielestään parhaan ratkaisun jota haluaisi kokeilla seuraavassa sprintissä.

Lähteet