Perussuomalaiset eivät osaa päättää ovatko vasemmistoa vai oikeistoa

Pikainen poliittisen kartan tulosten analyysi näin sunnuntai illan ratoksi paljasti mielenkiintosia yksityiskohtia. Tärkeimpänä havaintona voidaan pitää sitä, että kannatettu puolue ja testissä saatu tulos näyttäisivät korreloivan selkeästi. Lopullisen tilastollisesti korrektin vastauksen saaminen vaatii vielä yhkä yhden ylimääräisen vapaapäivän, mutta silmämääräisesti korrelaatio näyttäisi selkeältä. Mikäli jolta kulta löytyy tietystikkin ylimääräistä aikaa ja jaksaa pyöräyttää tuloksia excelissä niin pistäkääpä minulle viestiä. Poliittisen kartan vastauksiin ja niiden tarkempiin tietoihin pääsee käsiksi poliittisen kartan tilastot -sivulta.

Liitteenä oleva kuvakaappaus vastauksista viimeisen 90 päivän ajalta vastaa melko moneen useasti kysyttyyn kysymykseen, kuten  missä ovat suomalainen vasemmisto ja oikeisto. Suomalainen oikeisto näyttäisi sijoittuvan jotakuinkin keskiviivan tienoille hajonnan ollessa varsin suurta. Suomalainen vasemmisto taas sijaitsee jossain vasemman puoliskon puolenvälin vasemmalla puolella, eli jossain -50 ja -100 välissä.

Suomalaiset vasemmistopuolueet vasemmistoliitto ja SDP näyttävät pakkautuvan melko tiiviiksi kasoiksi kartan vasempaan laitaan. SDP:n sijaitessa keskimäärin vasemmisto-oikeisto akselilla -50 tienoilla ja vasemmistoliiton -64:ssä. Molempien keskihajonta x-akselilla on alle 25.

Suomalainen oikeisto löytyy odotetusti Kokoomuksen kannattajien keskuudesta. Kokoomuksen keskihajonta vasemmisto-oikeisto akselilla on kuitenkin erityisen suurta, vaikkakin keskiarvo löytyy aavistuksen akselin oikealta puolelta. Kokoomuksen ja perussuomalaisten mielipiteiden hajautuminen vasemmisto-oikeisto akselilla on lähes yhtäsuurta molempien keskihajonnan ollessa yli 30. Kuten ohessa olevasta kuvasta näkyy jakautuvat Kokoomuksen ja Perussuomalaisten kannattajien näkemykset hyvinkin laajalle.

Hieman yllättäen Vihreiden kannattajat ovat hyvin lähellä SDP:n kannattajia, mutta vain aavistuksen vapaamielisempiä. Suomen vaapaamielisin kannattajakunta näyttäisi olevan hieman yllättäen vasemmistoliitolla. Kaikkein konservatiivisempia sen sijaan ovat odotetusti Perussuomalaiset, mutta Keskusta, Kokoomus ja Kristillisdemokraatit tulevat aivan perässä.

 

Missä on suomalainen äärioikeisto?

Parin viimepäivän aikana olen työskennellyt saadakseni aikaan uuden version Poliittisesta kartasta. Poliittinen kartta esittää yleisiä väittämiä monista talouteen ja yleensä vain elämään liittyvistä asioista. Lopputuloksena poliittinen kartta muodostaa nelikentän, johon henkilö sijoittuu poliittisilta näkemyksiltään. Hienointa tässä on se, että kartta ei kysele päivän polttavia kysymyksiä, joihin kansanedustajat vastailevat mitä luulevat äänestäjien haluavan kuulla vaan kysymykset kuvastavat enemmänkin henkilön yleistä maailmankuvaa.

Haluatko tietää mihin itse sijoitut? Käy tekemässä testi osoitteessa: http://www.poliittinenkartta.com.

Minua on aina kiinostanut löytyykö poliittisen kartan tulosten ja kannatettujen puolueiden väliltä minkään näköistä korrelaatiota. Sen takia Poliittisen kartan uusin versio kyseleePoliittinen kartta ja 20 viimeisintä vastausta ennen tulosten näyttämistä henkilön kannattamaa poliittista puoluetta. Lisäksi kartta käy hakemassa henkilön iän, sukupuolen ja asuinpaikan Facebookin tiedoista. Nämä tiedot kerätään, jotta on mahdollista arvioida kuinka hyvin vastaajat edustavat suomalaisia.

Uusitun Poliittisen kartan mukana tulee myös huomattavasti entistä hienostuneempi Facebook-integraatio. Uudempi versio näyttää kartalla myös Facebook kavereiden tulokset. Tämä auttaa huomattavasti hamottamaan kyselyn antamia tuloksia, koska yksinään ne eivät kerro juuri mitään. Pienenä muutoksena myös aikaisempaan, Poliittinen kartta näyttää tulokset välillä -100-100 kun aikaisemmin ne näytettiin kahden desimaalin tarkkuudella välillä -10-10.

Poliittisen kartan historia ja anatomia

Huomio 14.5.2012: Linkit kysymyksiin eivät toimi toistaiseksi uuden version takia.

Poliittinen kartta näyttäisi taas nousseen vilkkaan keskustelun keskelle. Tämä näyttäisi korreloivan voimakkaasti sen kanssa, että testi on viimepäivinä tehty yli 4 000 kertaa päivässä. Vilkasta keskustelua käydään niin facebookissa, tiede-lehden keskustelupalstalla, kuin hommafoorumillakin. Haluan tällä postauksellani selventää hieman Poliittisen kartan toimintaperiaatetta, sekä syntyhistoriaa.

Poliittinen kartta syntyi viime vuoden maaliskuussa ennen eduskuntavaaleja, koska pidin Yhdysvaltalaista Political Compassia hauskana ja kiinnostavana testinä. Alkuperäisen testin ongelma on kuitenkin se, että väittämät ovat melko vaikeaa englantia, sekä osa väittämistä on täysin sopimattomia Suomeen. Tahtotilanani oli siis luoda suomalainen versio Political Compassista, mutta siten, että sen tulokset olisivat karkeasti vertailukelpoisia alkuperäisen kanssa. Ensimmäisessä versiossa väittämät olivat melko suoraan käännettyjä alkuperäisestä, mutta kiitos erityisesti Aatu Komsin, sekä muiden vapaaehtoisten, väittämien kieliasua on muokattu useaan kertaankin. Useita väittämiä on myös poistettu, sekä uusia lisätty, jotta testi vastaisi enemmän suomalaisia olosuhteita. Olen kuitenkin aina välttänyt sellaisten väittämien lisäämistä, jotka ovat päivänpolitiikkaa, koska ne eivät välttämättä edusta selvästi jompaa-kumpaa akseleista.

Toisin kuin Political Compassissa en kuitenkaan näe tarvetta pitää testin toimintaperiaatetta salaisena. Kaikki poliittisessa kartassa esiintyvät väittämät, sekä mihin suuntaan ne vaikuttavat lopullisessa pisteytyksessä löytyvät osoitteesta http://www.poliittinenkartta.com/Questions.aspx. Ennen tähän sivuun tutustumista suositan kuitenkin testin tekemistä ainakin kerran. Vastaamalla olevansa samaa mieltä jonkin väittämän kanssa siirtyy akselilla kohti ilmoitettua vaikutusta, kun taas vastaamalla olevansa eri mieltä siirtyy yhtäpaljon vastakkaiseen suuntaan samalla akselilla. Lopulliset pisteet ovat välillä -10 ja 10. Lopullinen arvo saadaan jakamalla tulos akselin maksimipistemäärällä ja kertomalla kymmenellä. Alistan jokaisen näistä väittämistä kriittiselle arvioinnille, sekä toivonkin, että tämän postauksen kommenteissa tulee paljon asiallista palautetta, sekä analyysejä, mikäli jokin väittämä pitäisi mielestänne poistaa tai muuttaa.

Poliittinen kompassi

Parin viimepäivän aikana olen työskennellyt saadakseni aikaan suomalaisen version www.politicalcompass.org:sta. Poliittinen kompassi esittää yleisiä väittämiä monista talouteen ja yleensä vain elämään liittyvistä asioista. Lopputuloksena poliittinen kompassi muodostaa nelikentän, johon henkilö sijoittuu poliittisilta näkemyksiltään. Hienointa tässä on se, että kompassi ei kysele päivän polttavia kysymyksiä, joihin kansanedustajat vastailevat mitä luulevat äänestäjien haluavan kuulla vaan kysymykset kuvastavat enemmänkin henkilön yleistä maailmankuvaa.

Poliittisen kompassin akselit ovat taloudellinen vasemmisto-oikeisto ja sosiaalinen suvaitseva-määräysvaltainen.

Tällähetkellä tilanne on se, että oma versioni pystyy tuottamaan vertailukelpoisia tuloksia yhdysvaltalaisen version kanssa. Kuitenkaan minä en ole politiikan tutkija enkä ole täysin varma kaikista käännöksistä ja käsitteistä. Parhaana esimerkkinä käänsin Liberal-Authoritarian-akselin suvaitseva-määräysvaltaiseksi ilman mitään parempaa tieta. Toivon, että jos tiedät parempia käännöksiä tai sinulla on muita parannusideoita voisit jakaa niitä tämän blogin kommenteissa. Myös kysymysten käännöksissä voi olla asia tai kirjoitusvirheitä, myös näistä toivoisin palautetta ennenkuin alan levittää kompassin facebook versiota ympäriins ja pyydän kansanedustajaehdokkaita vastaamaan kysymyksiin.

Poliittisen kompassin tämän hetkiseen testiversioon voi käydä tutustumassa osoitteessa: http://www.poliittinenkartta.com

Ja koska tämä on pääosin tekniikkablogi niin kerrotakoon vielä, että kyseessä on ensimmäinen Microsoftin pilveen, Azureen, rakentamani sivusto. Kokemuksia tästä tulen varmasti jakamaan kanssanne lähiviikkojen aikana.

EDIT 7.3.2011: Päivitetty linkki uuteen osoitteeseen.