Scrum- ja lean-terminologia suomeksi

Lekmannin blogissa on melko hyvä sanasto scrum-terminologiasta suomeksi. Lekmannin blogissa oleva sanasto on sovittu yhdessä suomen merkittävimpien scrum-kouluttajien kanssa. En ole kuitenkaan löytänyt pätevää suomalaista sanastoa jossa olisi myös lean-sanasto mukana. Postauksen alussa on kopio suoraan Lekmannin blogista ja postauksen loppupuolella on Lean-sanastoa. Päivittelen omia listojani sitä mukaa kun törmään termeihin joille kaipaan käännöstä tai kun joku ehdottaa parempaa käännöstä.

Scrum

Tämä on suoraan Lekmannin blogista:

Alkuperäinen termi Suositeltu suomennos
Scrum scrum
Product Backlog tuotteen kehitysjono
Sprint Backlog sprintin kehitysjono
Backlog Item kehitettävä asia / kehitysjonon kohta
Product Backlog Refining
(ent. grooming)
tuotteen kehitysjonon työstö
User Story käyttäjätarina
Task tehtävä
Increment tuoteversio
Order järjestys / järjestää
Forecast ennuste / ennustaa (sprintin tuottama toiminnallisuus)
Product Owner tuoteomistaja
Development Team kehitystiimi
Scrum Master scrummaster
Scrum Team scrumtiimi (ts. tuoteomistaja, kehitystiimi ja scrummaster)
Servant Leader palveleva johtaja (ts. scrummaster)
Stakeholder sidosryhmä
Sprint sprintti
Sprint Planning sprintin suunnittelu
Daily Scrum päiväpalaveri
Sprint Review sprintin katselmointi
Sprint Retrospective sprintin retrospektiivi
Sprint Burndown Chart sprintin edistymiskäyrä
Product Burndown Chart tuotteen edistymiskäyrä
Sprint Goal sprintin tavoite
Done valmis
Ready valmisteltu (tehtäväksi)
Event tapahtuma
Artifact tuotos
Role rooli
Impediment este
Time-Box aikaraja
Velocity vauhti
Focus Factor vauhtikerroin
Refactoring refaktorointi

Lisäksi lisäisin tähän sanastoon vielä seuraavat omat käännökseni:

Alkuperäinen termi Ehdotettu suomennos
Definition of Done Valmiin määritelmä
Definition of Ready Työstövalmiin määritelmä
Release definition of done Julkaisuvalmiin määritelmä
Agile Manifesto Ketterän ohjelmistokehityksen julistus

Lean

Nämä termit olen yrittänyt itse kerätä kasaan eri lähteistä. Näihin voi ehdottaa muutoksia ja päivittelen niitä tähän blogipostaukseen sitä mukaan kun joku keksii tai tietää parempia. Tavoitteena on välttää fingelskaa aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Alkuperäinen termi Ehdotettu suomennos
Empirical Process Control empiirinen prosessinohjaus
Defined Process Control määritelty prosessinohjaus
Push ja pull työntö- ja imuohjaus
Iterative toistuva
Incremantal laajeneva
Muda / Waste hukka
Eliminating waste hukan karsiminen
 Activity toiminta
 Value adding activity  arvoa lisäävä toiminta
 Non-value adding activity  arvoa lisäämätön toiminta
 Muri / Overburden  Ylikuormitus
 Mura / Unnecessary variation  Tarpeeton vaihtelu

Näin kilpailutat ketterän julkisen IT-hankkeen

Scrum Diagram (Wikimedia Commons)

Laadi lista asioista joita järjestelmällä pitää voida tehdä

Vaikka ohjelmistoa tehdään ketterin menetelmin tarvitsee toimittajan saada jonkinasteinen kuva siitä miten laajasta projektista on kyse.  Kirjoita lista yksinkertaisia lauseita kuten: ”Kansalainen voi lähettää hakemuksen sähköisesti”, ”Käsittelijä voi tutustua kansalaisen hakemukseen tehdäkseen sen pohjalta päätöksen” tai ”Käsittelijä tekee päätöksen joka lähetetään tiedoksi kansalaiselle”. Listaa lisäksi projektin reunaehdot kuten: ”Kansalaisen on voitava käyttää hakemuksen täyttämiseen yleisimpiä nettiselaimia” tai ”Järjestelmän täytyy täyttää lain asettamat vaatimukset sähköisestä arkistoinnista”. Älä takerru yksityiskohtiin sillä ketterässä kehityksessä vaatimuslista voi muuttua lennossa projektin aikana. Järjestelmän toimittaja tarvitsee listan saadakseen karkean kuvan projektin koosta voidakseen tarjota oikean kokoista tiimiä. Listan pituuden pitäisi olla enintään sata vaatimusta.

Vaadi toimittajaa sitoutumaan ketterään kehitykseen

Vaadi, että toimittaja käyttää yleisesti tunnettua ketterää mallia kuten Scrumia. Vaadi tarjouksen liitteeksi projektiin sidottavien kehittäjien CV:t. Projektilla täytyy myös olla täysipäiväinen Scrum Master. Scrum Masterilla täytyy olla vähintään kaksi vuotta kokemusta Scrum Masterina toimimisesta. Certified Scrum Professional -sertifikaatti on tästä pätevä osoitus. Certified ScrumMaster tai Professional Scrum Master todistaa ainoastaan, että henkilö on käynyt kahden päivän kurssilla. Scrum Master on ketterän kehityksen erityisasiantuntija, joka hallitsee ketterän kehityksen koukerot ja pitää huolen siitä, että ketterät periaatteet eivät ole vain paperilla. Mikäli tulevan tiimin koko on alle neljä henkilöä saattaa olla perusteltua, että Scrum Master ei ole täysipäiväisenä projektissa.

Lisäksi vaadi, että toimittajan lupaamat henkilöt on sidottu vähintään 90%:sti vain sinun projektiisi koko projektin ajan. Mikäli toimittaja haluaa vaihtaa henkilöitä kesken projektin olet oikeutettu saamaan korvaavan henkilön työskenetelmään vähintään ensimmäiset kaksi viikkoa ilmaiseksi. Vaadi myös, että sinulla on oikeus haastatella ja hylätä projektiin siirtyvät henkilöt ilman selittelyjä.

Sitoudu itse ketterään kehitykseen

Varmista omasta organisaatiostasi, että teillä on yksi henkilö joka on vastuussa projektista. Tämän henkilön pitää tuntea ongelma jota ollaan lähdössä ratkaisemaan, sekä hänellä pitää olla päätäntävalta tehdä päivittäisiä linjauksia ilman ohjausryhmiä tai komissioita. Lisäksi tämän henkilön pitää olla valmis viettämään koko projektin aika toimittajan kehittäjien ja Scrum Masterin kanssa samassa tilassa. Jos projektista vastaavalla henkilöllä ei ole aiempaa kokemusta ketterästä kehityksestä on järkevää lähettää hänet Certified Scrum Product Owner-kurssille, jossa ketterän kehityksen perusteet, sekä häneltä vaadittavat asiat tulevat selväksi.

Järjestä kehitystiimille tilat omalta toimistoltanne

Kun halutaan toimia ketterästi tällöin päätöksiä on tehtävä nopeasti ja läheskään kaikkea ei ole dokumentoitu paperille. Tällöin on äärimmäisen tärkeää, että projektista vastaava henkilö istuu kehitystiimin kanssa samassa tilassa. Tämä vähentää merkittävästi kehittäjien kynnystä kysyä epäselvissä tilanteissa, sekä parantaa tiedonkulua omaan organisaationne. Parasta on jos voitte järjestää kehitystiimille oman huoneen omalta toimistoltanne. Tällöin kehitystiimi on lähellä niitä ihmisiä joiden ongelmaa ratkotaan. Tämä helpottaa kysymistä ja kommunikaatiota silloin kun täytyy selvittää jotain niiltä ihmisiltä, jotka järjestelmää oikeasti tulevat käyttämään ja tuntevat nykyiset prosessit. Vaadi myös, että tiimin on myös työskenneltävä tarjoamassanne tilassa, eikä etätöitä sallita. Tiimitilasta ei ole hyötyä, jos kehitystiimi istuu kotona tai omalla toimistollaan.

Suojaa selustasi vaatimalla yksipuolinen irtisanomisoikeus

Vaadi toimittajilta yksipuolinen irtisanomisoikeus ilman perusteita ja sanktioita. Mikäli sinä haluat irtisanoa sopimuksen milloin tahansa koska sinusta tuntuu, että et ole tyyväinen, sinulla on siihen oikeus. Toimittajalla on ketterien menetelmien puolesta velvollisuus esitellä sinulle toimivaa järjestelmää vähintään kerran kuukaudessa. Vaikka tiimi ei voikkaan esitellä sinulle koko järjestelmää ensimmäisen kuukauden jälkeen, voi se esitellä ne ominaisuudet mitä on siihen mennessä saatu aikaan. Mikäli tiimi ei pysty esittelemään toimivaa järjestelmää vähintään kerran kuukaudessa tai yrittää selitellä, että järjestelmää ei voi esitellä ennenkuin se on kokonaan valmis on aika vaihtaa toimittajaa. Myös mikäli tuntuu siltä, että tiimi piilottelee sinulta jotain tai esitellyt versiot ovat toistuvasti niin bugisia, että niitä ei voi käyttää niin tällöinkin on tullut aika vaihtaa toimittajaa.

Älä vaadi tyhmiä asioita

Älä vaadi toimittajalta 10 vuoden kokemusta juuri sellaisten järjestelmien tekemisestä kuin mitä olette tarvitsemassa. Varsinkin jos toimittaja on iso talo niin se voi listata kymmeniä projekteja jotka vastaavat sitä mitä olette haluamassa, mutta kehitystiimissä ei välttämättä ole yhtään henkilöä joka olisi ollut näitä tekemässä. Toisinsanoen ihmiset osaavat asioita eivät yritykset. Älä myöskään vaadi kohtuuttomia liikevaihto vaatimuksia yrityksiltä. Mitä pienempiä yrityksiä olet valmis huolimaan toimittajaksi sitä parempia tarjouksia luultavasti saat. Suuret talot joutuvat pyörittämään suurta koneistoa vaikka sinun näkökulmastasi ainoa oleellinen asia on ne henkilöt joita projektissa tulee työskentelmään.

Kilpailuta tiimin tuntihinta

Koska vaatimusmäärittelyyn ei tuhlata aikaa etukäteen, ei toimittajaa voi vaatia sitoutumaan kiinteisiin hintoihin missään projektin osissa. Ketterässä projektissa sinä kannat käytännössä riskin, jolloin toimittaja voi myös tarjota huomattavasti tiukemman tuntihinnan kuin kiinteähintaisessa projektissa. Tiimi laskuttaa käytänössä tehtyjen tuntien mukaan kaikesta mahdollisesta mitä projektin tekemiseen tarvitaan. Vaadi toimittajalta arviota myös tarvittavista lisenssikustannuksista. Jos projektissa käytetään valmisjärjestelmää tai komponentteja pohjana voivat nämä kustannukset olla merkittäviä. Yleensä lisenssikustannukset tulevat maksettavaksi vasta kun järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön. Kehittäjien työkalujen lisenssikustannukset sisältyvät tuntihintaan.

Vältä toimittajaloukku

Vaadi toimittajalta, että projektissa käytetään ainoastaan komponentteja ja valmisjärjestelmiä joihin kaikilla toimittajailla on tasapuolinen pääsy. Toimittajan oma järjestelmä jota käytetään pohjana saattaa kuulostaa houkuttelevalta, mutta aiheuttaa suuria ongelmia mikäli toimittajaa joutuu vaihtamaan. Vaadi siis, että järjestelmässä käytetään ainoastaan kolmannen osapuolen valmiskomponentteja. Jos toimittajan komponentteja kuitenkin käytetään varmista, että sinulla on niiden lähdekoodiin täydet oikeudet, jotta voit siirtää projektin uudelle toimittajalle tarvittaessa.

Pisteytä tarjoukset järkevin perustein

Pisteytä tarjoukset ensisijaisesti CV:iden ja toissijaisesti hinnan perusteella. Kiinnitä erityisesti huomiota kehittäjien kokemukseen ja osaamisen laaja-alaisuuteen. Kokeneet kehittäjät tulevat nopeasti halvemmaksi kuin halvat ja kokemattomat. Anna sen jälkeen miinus pisteitä tarjouksille mikäli niistä ilmenee seuraavaa:

 1. Toimittaja tarjoaa jotain osakomponenttia kiinteähintaisena
 2. Toimittaja yrittää myydä projektiin mukaan erikseen projektipäällikön
 3. Toimittaja tarjoaa projektiin erikseen vastuullista arkkitehtiä
 4. Tiimin kokoonpano vaihtelee toimittajan suunnitelmissa projektin aikana
 5. Tarjottu Scrum Master on kokematon
 6. Toimittaja esittää vaihtelevan pituisia sprinttejä
 7. Toimittaja ei halua lähettää kehittäjiään sinun toimitiloihisi
 8. Tarjouksessa mainitaan erillinen hyväksymistestausvaihe
 9. Tarjouksessa määritellään sanktioita tai ehtoja toimitussopimuksen purkamiseksi

Hanki osaavaa apua ja varo lakimiehiä

Osta osaamista ketterältä valmentajalta, Agile Coachilta, tai muulta kokeneelta henkilöltä tai yritykseltä, joka ei ole mukana tarjouskilpailussa. Maksamalla muutaman tonnin etukäteen konsultaatiosta säästät helposti paljonkin aikaa ja rahaa projektin myöhemmissä vaiheissa. Mikäli tarvitset lakiosaston apua varmista, että heillä on erityisosaamista ketterästä kehityksestä. Jos organisaation oma lakimies yrittää tehdä vesitiivistä sopimusta hän luultavasti päätyy vaatimaan perinteistä koko projektin kilpailutusta kiinteällä tai tavoite hinnalla, sekä tarkempaa vaatimusmäärittelyä. Etsi tässä tapauksessa toinen lakimies joka ymmärtää ketterän kehityksen päälle eikä vain yritä tehdä asioita niin kuin on aina ennenkin tehty.

Onko tämä ratkaisu asumis- ja toimeentulotukien aihettamaan vuokratason nousuun?

Asumiskustannukset etenkin pääkaupunkiseudulla ova nousseet niin korkeiksi, että moni töissäkäyväkin tarvitsee vielä toimeentulotukea tullakseen toimeen. Tilanne ei ole kenenkään näkökulmasta kestävällä pohjalla. Pienipalkkaisenkin täysipäiväisen tulisi voida tulla toimeen omalla palkallaan. 

Mikä tähän tilanteeseen sitten voisi olla syynä? 

 1. Onko asuntojen vaatimustaso asetettu liian korkealle? Tarvitseeko jokainen yksin asuva yksiön ja jokainen lapsi oman huoneen?
 2. Määrittävätkö asumis- ja toimeentulotuki käytännössä minimivuokran? Kannattaako asuntoa edes antaa vuokralle alle minimitason, jos kerran valtio takaa, että kaikilla on siihen varaa?

Itse näen jälkimmäisen vaihtoehdon paljon merkittävämpänä kuin ensimmäisen. Valtion määrittämä minimivuokra pitää huolen siitä, että kilpailu ei toimi halvemman hintaluokan asunnoissa ja samalla valtiolla on jatkuvat paineet korottaa asumisen tukia. Ilman, että asialle tehdään jotain kivuliasta tai rohkeaa niin kierre jatkuu ikuisesti.

Kyllähän poliitikot ovat tämän ongelman tienneet jo kauan sitten ja sitä on yritetty ratkoa useallakin eri tavalla, joissa jokaisessa on omat ongelmansa:

 1. Rakentamalla Hitas-asuntoja, joissa valtio määrää myyntihinnan. Koska asuntoihin jonotetaan nämä asunnot eivät yleensä kohdistu pienituloisille, jotka niitä tarvitsisivat. Hitas-järjestelmä ei siis ratkaise korkean vuokratason ongelmaa.
 2. Vastaavasti valtio ja kaupungit ovat pyrkineet tukemaan asuntorakentamista erilaisin lainoin ja korkotuin. Nämä järjestelyt ovat kylläkin nostaneet asuntojen tarjontaa, mutta eivät vaikuttaneet minimivuokran ongelmaan.

Jos vahingossa syntyneeseen minimivuokraan halutaan puuttua täytyy käydä kiinni suoraan kysyntään tai tarjontaan. Tässä tapauksessa nimeonomaisesti vaihtoehtoja on taas kaksi:

 1. Käydään kiinni vuokra-asuntojen kysyntään leikkaamalla asumistukea. Tällöin monet ihmiset ja perheet joutuvat tukalaan paikkaan, kun rahat eivät enää riitä nykyiseen asuntoon. Järjestelmä kuitenkin aikanaan korjaa itseään ja vuokrat putoavat. Lisäksi putoavat vuokrat laskevat pitkällätähtäimellä asuntojen arvoja, joka voi johtaa suorastaan mellakointiin.
 2. Lähestytään ongelmaa halpojen vuokra-asuntojen tarjonnan puolelta. Yksikään yksityinen taho ei ikinä lähde tarjoamaan asuntoja alle minimivuokratason. Tämän takia tarvitaan aavistus byrokratiaa, sekä virkavastuuta ja ihan suoraan kunnallinen toimia. Kaupungin pitää alkaa kunnan rahoilla ostamaan yksittäisiä asuntoja ympäri kaupunkia, jotka sitten tarjotaan vuokralle vapaille markkinoille omakustannushintaan ilman tarveharkintaa.

Jotta esittämäni jälkimmäinen idea voisi edes toimia se vaatii sen, että toimia on tosiaan viranomainen virkavastuulla. Jos toiminta siirretään kaupungin osakeyhtiön taakse mahdollistaa se taas kaikenlaisen kikkailun ja sisäpiirin kotiinpäin vedättämisen. Lisäksi, jotta tämä voisi toimia vastii se satojen miljoonien investointeja, jotta toiminnalla olisi mitään merkitystä vuokra tasoon. Kaiken lisäksi toiminta pitää ajaa hitaasti ylös, jotta ei synny kuplaa asuntomarkkinoille.

Toki nopeasti tulee kysymys, että miten kaupunki voisi sitten vuokrata näitä asuntojaan halvemmalla jos ne on kerran ostettu vapailta markkinoilta? Koska kaupungit saavat tällähetkellä erittäin edullista ja erittäin pitkää lainaa. Kaupunki voi laskea asunnoille huomattavasti pidemmät takaisinmaksuajat kuin yksityinen toimia. Lisäksi kaupungin ei tarvitse tehdä asunnoilla suoraan merkittävää voittoa vaan oikea säästö tulisi aikanaan vuokratason nousun pysähtymisestä tai ehkä jopa laskusta.

Parhaita puolia tällaisessa järjestelyssä olisi lisäksi, että kun asunnot ovat ympäri kaupunkia ja eri yhtöistä eivät sosiaalisesti hankalat tapaukset keskity yksittäisille alueille. Myöskään kaupunki ei pääse sotkeutumaan yksittäisten taloyhtiöiden asioihin, koska kaupungilla ei ole merkittävää määräysvaltaa yhdessäkään. Kaupungille kertyy pitkällätähtäimellä myös merkittävää kiinteistövarallisuutta.

Ongelmaksi voisi toki muodostua, että EUn mukaan kaupunki ei saa toimia samoilla markkinoilla kuin yksityiset epäreiluin ehdoin. Toisaalta asumistukien takia vuokramarkkina ei ole vapaata markinaa nähnytkään vaan valtio sörkkii sitä tasapuolisesti avustuksineen.


Miten nuorista miehistä tuli saalistavia petoja?

Teen girl texting close-up

MOT:n Saalistajat verkossa -dokumentti on nostanut viime aikoina paljon keskustelua Suomessa ja somessa. Keskustelu ja artikkelit ovat kuitenkin keskittyneet, myös laatumediassa, luomaan kuvaa pieleen menneistä yksilöistä, joista on tullut hirviöitä. Tämä postaus ei ole tieteellinen artikkeli vaan kerron oman näkemykseni ja mielipiteeni asioista. Tällä hetkellä olen kolmekymppinen ja vakaassa parisuhteessa. Nuorin kumppanini on aikanaan ollut 19-vuotias, joten minä en kai sitten täytä hirviön määritelmää, mutta tässä postauksessa yritän ymmärtää.

Nyt kolmekymppisenä alle parikymppiset alkavat näyttää jo lapsilta, mutta aina ei ole ollut näin. Kun itse olin kaksikymppinen muistan hyvin, että 14-vuotiaat tai jopa 13-vuotiaat kehittyneet tytöt näyttivät silmääni kauniilta nuorilta naisilta. Muistan myös sen painostavan tunteen, joka syntyi siitä, että alle 16 vuotiaan pitäminen kauniina nuorana naisena oli sosiaalisesti väärin. Tähän voidaan pitää pitkälti syynä kampanjoita, jotka leimasivat kaikki teinitytöistä kiinostuneet pedofiileiksi.

Miksi me sitten haluamme suojella alle 16 vuotiaita vanhemmilta ihmisiltä? Koska alle 16 vuotiaan itsetunto on monesti vielä aivan onneton, sillä he ovat vasta hetki sitten muuttuneet seksuaalisiksi olennoiksi eivätkä osaa vielä suhtautua siihen. 14-vuotiaan itsetunto on vielä niin heikko, että hän on erittäin vastaanottava imartelulle ja kehuille, jotka buustaavat heikkoa itsetuntoa. Kaikki rakastavat kun heidän itsetuntoaan buustataan. Toisin sanoen alle 16-vuotiaita pidetään aivan liian helppoina kohteina vanhemmille miehille tai naisille, joiden itsetunto on jo kehittynyt. Lisäksi alle 16-vuotiasta voidaan pitää vielä tunne-elämältään kehittymättömän, eli he eivät ole vielä kokeneet kuinka torjutuksi tuleminen ja ero sattuu sekä, että siitä pääsee yli. Tämä johtaa helposti siihen, että nuori ei osaa erottaa irtoseksiä seurustelusta ja saa pysyviä traumoja kun elämän ensimmäinen ”seurustelukumppani” jättääkin hänet parin panon jälkeen.

Tältä pohjalta tarkasteltuna pidän 16-vuoden suojaikärajaa järkevänä ja kannatettavana. Annetaan teinien tutustua toisiinsa ja kokeilla seurustelua, eroja, sydänsuruja ja seksiä keskenään muiden ihan yhtä epävarmojen teinien kanssa. Sieltä se itsetunto sitten kasvaa kokemusten kautta ja 16-vuotiaana sitä kokemusta pitäisi alkaa olla riittävästi niin, että osaa elää aikuisten maailmassa. Valitettavasti tietystikään näin ei aina ole. Itsekin päädyin kokeilemaan näitä kaikkia asioita vasta 19-vuotiaana, jolloin ensimmäinen ero 22-vuotiaana oli varsin rankka kokemus. Kun niistä sydänsuruista oli aikanaan yli päästy, alkoi niiden päälle rakentua terve itsetunto, joka on ollut pohjana kaikille tuleville suhteille.

23-vuotiaana kävin sitten läpi kaikki ne asiat mitä olisi pitänyt käydä läpi jo teininä. Entä jos näin ei olisi käynyt? Entä, jos olisin nyt kolmekymppinen mies, joka ei ole koskaan seurustellut? En olisi koskaan kasvattanut itsetuntoani sydänsurujen kautta vaan itsetuntoni olisi kasvanut vain aavistuksen aikojen kuluessa teinivuosistani, ehkä jopa heikentynyt? Minulla ei olisi mitään asiaa oman ikäisteni parisuhdemarkkinoille, koska jopa monien 20-vuotiaiden naisten silmissä näyttäisi onnettomalta vässykältä. Ainoa toivoni olisi löytää joku suurin piirtein ikäiseni, joka on yhtä kokematon ja epävarma, joku ketä muut miehet kutsuisivat hissukaksi. Mikään ei tietysti estä sitä, etteikö tällaisestakin parisuhteesta voisi tulla jopa erittäin hyvä, koska parisuhde buustaisi molempien itsetuntoa.

Toinen vaihtoehtoni olisi lähteä etsimään seuraa niiden keskuudesta, joiden näkökulmasta minulla olisi terve itsetunto, eli alle 16-vuotiaiden kokemattomien teinien. Näiden teinien keskuudessa oma hauras itsetuntoni olisi avain seksiin ja seurusteluun. Näiltä teineiltä saisin arvostusta ja buustausta itsetuntooni, koska he kykenisivät osoittamaan rehellistä kiinnostusta minua kohtaan. Heidän näkökulmastaan en olisi epätoivoinen vässykkä. Kaiken lisäksi, koska en itse olisi itsekkään kokenut seurustelua ja sydänsuruja minulla ei olisi kykyä ymmärtää kuinka paljon voisin näitä tyttöjä satuttaa. 16-vuoden suojaikäraja ei tuntuisi oikeudenmukaiselta tai järkevältä, joten jättäisin sen omaan arvoonsa.

Mihin johtopäätökseen tästä siis päästään? Omasta mielestäni koulun ja vanhempien pitäisi kannustaa teinejään seurustelemaan keskenään, eikä pelotella seksillä ja hyväksikäyttäjillä. Erityisesti tulisi kannustaa niitä nörttejä ja hissukoita lähestymään vastakkaista sukupuolta. Meidän pitäisi aikaisessa vaiheessa opettaa teineille, että ne nätitkin tytöt ja komeat pojat ovat aivan yhtä kauhuissaan torjutuksi tulemisesta kuin kuka tahansa muukin. Se ero on siinä, että vain tulemalla torjutuksi tai jätetyksi oppii, että siitäkin pääsee yli. Lisäksi se vielä helpottuu vähäsen joka kerta. Tällä tavalla meille kasvaa terveen itsetunnon omaavia nuoria aikuisia, joidenka ei tarvitse hakea hyväksyntää ja positiivisia kokemuksia nuorten teinien keskuudesta. Tämän lisäksi meille jää tietysti niitä ihmisiä jotka oikeasti ja tietoisesti hyväksikäyttävät omaa kehittynyttä egoaan ja hakevat helppoa seksiä alle 16-vuotiaiden kanssa. Näitä ihmisiä tulisi ensisijaisesti valistaa, sillä he eivät välttämättä tajua aiheuttavansa suurta vahinkoa, mutta mikäli se ei toimi niin kenties lyhyt vapaudenmenetys saa miettimän asioita.

It-järjestelmän toteuttavat ihmiset eivätkä yritykset

Tämän päivän Helsingin Sanomissa Karoliina Liimatainen kirjoittaa It-järjestelmien tilaamisen olevan taitolaji. Karoliinan näkemykset avoimista rajapinnoista oikean suuntaisia, mutta keskittyvät väärään ongelmaan valtion ja kuntien it-järjestelmien toimitusongelmista. It-hankintojen tärkemmäksi ydinongelmaksi nimetään kommunikaatio tilaajan ja toimittajan välillä sekä se, että tavoitteita ei ole selkeästi kirjoitettu sopimukseen. Tästä suurimmasta ydinongelmasta kumpuaa suurin virhekäsitys siitä mikä on pielessä it-järjestelmähankinnoissa.

It-järjestelmiä tilataan valtion, kuntien ja yritystenkin puolesta edelleen kuin ne olisivat massatuotettavaa tavaraa jolle määritellään piirrustukset ja sitten kilpailutetaan edullisin rakentaja. Tämä väärinkäsitys kumpuaa oletuksesta, että it-järjestelmä olisi kuin talo jolle määrittelijät tekevät konsultin kanssa piirrustukset ja sen jälkeen on aivan sama kuka sen rakentaa. It-järjestelmä on kuitenkin aina yksilöllinen taideteos jonka lopulliseen muotoon vaikuttavat merkittävästi enemmän sen toteuttavat ihmiset kuin yritys jolta se tilataan. Lisäksi vaatimusmäärittely on aina vajaavainen, koska niitäkin tekevät ihmiset, eikä kukaan yksinkertaisesti voi hahmottaa etukäteen  mikä on oleellista ja mikä ei.

Suurilla tietojärjestelmien toimittajilla kuten Tiedolla, CGI:llä, Fujitsulla, IBM:llä ja Accenturella on organisaatioina kyky vastata raskaisiin tarjouskilpailuihin kuten Liimatainenkin toteaa. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että sillä ei ole juurikaan väliä kuka toimittajaksi valitaan jos ei katsota niitä ihmisiä jotka projektissa tulevat työskentelemään. Lopulta it-järjestelmän onnistuminen on eniten kiinni siitä miten taitavat ihmiset sitä saadaan tekemään ja tämä ei koske pelkästään ohjelmoijia vaan koko organisaatiota joka tulee työskentelmään projektissa kuten projektipäälliköitä, arkkitehtejä, käytettävyyssuunnittelijoita ja tiimin vetäjiä.

Tietysti onnistunut projekti vaatii osaamista myös tilaajan puolelta, mutta paljon enemmän on kiinni siitä, että keskitytään tuottamaan toimivia osia pienissä paloissa, jolloin tilaaja voi jatkuvasti arvioida meneekö projekti oikeaan suuntaan. Parhaita tuloksia saataisiin varmasti, jos it-järjestelmiä alettaisiin tilaamaan ketterin perustein. Tällöin tilaaja haastattelisi ja etsisikin parhaat ihmiset toteuttamaan ratkaisuja vaatimuksiin sen sijaan, että yritetään saada projektin taakse mahdollisimman suuri yritys jota voidaan syyttää jos jotain menee pieleen. Tällöin tilaajalla pitää kuitenkin olla oikeus nähdä tiimien tulokset vähintään kuukauden välein ja mahdollisesti katkaista sopimus halutessaan ilman irtisanomisaikaa. Tämä varmistaisi, että toimittaja joutuu sopimuspykäliin tuijottamisen sijasta vakuuttamaan tilaajan joka kuukausi siitä, että projekti menee oikeaan suuntaan ja laadusta ei tingitä. Toimittajan mahdollisesta vaihtamisesta toki aiheutuu hieman hidastumista, mutta jos ohjelmisto on tehty hyvin sen tekijän voi aina vaihtaa. Tämä olisi varmasti myös tilaajan etu.

Hää- ja juhlatilat yhdessä paikassa

Hää- ja juhlatilat yhdessä paikassa juhlat.net

juhlat.net etusivu

Ensivuoden puolella pitäisi järjestää häät ja niitä varten pitäisi löytää sopiva tila. Tämä ei kuitenkaan ole ihan simppeliä, koska kaikki juhlatiloja koskeva informaatio on hajallaan eri vuokraajien sivuilla. Insinöörin aivoillani sitten pusersin perjantain ja lauantain aikana kasaan palvelun, josta juhlatiloja voi etsiä ja suodattaa. Tähän saattoi mennä aavistuksen enemmän aikaa kuin vastaavan excelin pyöräyttämiseen, mutta näin tämä oli kiinnostavampaa. Lista tiloista löytyy siis osoitteesta http://juhlat.net.

Perussuomalaiset eivät osaa päättää ovatko vasemmistoa vai oikeistoa

Pikainen poliittisen kartan tulosten analyysi näin sunnuntai illan ratoksi paljasti mielenkiintosia yksityiskohtia. Tärkeimpänä havaintona voidaan pitää sitä, että kannatettu puolue ja testissä saatu tulos näyttäisivät korreloivan selkeästi. Lopullisen tilastollisesti korrektin vastauksen saaminen vaatii vielä yhkä yhden ylimääräisen vapaapäivän, mutta silmämääräisesti korrelaatio näyttäisi selkeältä. Mikäli jolta kulta löytyy tietystikkin ylimääräistä aikaa ja jaksaa pyöräyttää tuloksia excelissä niin pistäkääpä minulle viestiä. Poliittisen kartan vastauksiin ja niiden tarkempiin tietoihin pääsee käsiksi poliittisen kartan tilastot -sivulta.

Liitteenä oleva kuvakaappaus vastauksista viimeisen 90 päivän ajalta vastaa melko moneen useasti kysyttyyn kysymykseen, kuten  missä ovat suomalainen vasemmisto ja oikeisto. Suomalainen oikeisto näyttäisi sijoittuvan jotakuinkin keskiviivan tienoille hajonnan ollessa varsin suurta. Suomalainen vasemmisto taas sijaitsee jossain vasemman puoliskon puolenvälin vasemmalla puolella, eli jossain -50 ja -100 välissä.

Suomalaiset vasemmistopuolueet vasemmistoliitto ja SDP näyttävät pakkautuvan melko tiiviiksi kasoiksi kartan vasempaan laitaan. SDP:n sijaitessa keskimäärin vasemmisto-oikeisto akselilla -50 tienoilla ja vasemmistoliiton -64:ssä. Molempien keskihajonta x-akselilla on alle 25.

Suomalainen oikeisto löytyy odotetusti Kokoomuksen kannattajien keskuudesta. Kokoomuksen keskihajonta vasemmisto-oikeisto akselilla on kuitenkin erityisen suurta, vaikkakin keskiarvo löytyy aavistuksen akselin oikealta puolelta. Kokoomuksen ja perussuomalaisten mielipiteiden hajautuminen vasemmisto-oikeisto akselilla on lähes yhtäsuurta molempien keskihajonnan ollessa yli 30. Kuten ohessa olevasta kuvasta näkyy jakautuvat Kokoomuksen ja Perussuomalaisten kannattajien näkemykset hyvinkin laajalle.

Hieman yllättäen Vihreiden kannattajat ovat hyvin lähellä SDP:n kannattajia, mutta vain aavistuksen vapaamielisempiä. Suomen vaapaamielisin kannattajakunta näyttäisi olevan hieman yllättäen vasemmistoliitolla. Kaikkein konservatiivisempia sen sijaan ovat odotetusti Perussuomalaiset, mutta Keskusta, Kokoomus ja Kristillisdemokraatit tulevat aivan perässä.